Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ny medarbetare i CASE ska hitta samverkansmöjligheter och överbrygga klyftan mellan praktik och forskning

en kvinna mot en vägg
Monica Gustafssons avhandlingsarbete heter ”Från kunskap till handling inom svensk äldreomsorg - förutsättningar för samverkan och evidensbaserad praktik i den nära vården”

Monica Gustafsson är fysioterapeut i Helsingborg stad. Nyfikenheten på forskning har löpt parallellt med arbetet i över 15 år och nu har hon fått anställning som kommundoktorand. 

En kommundoktorand är anställd i en kommun, medan doktorsutbildningen pågår på en högskola eller ett universitet, i detta fall vid CASE. Forskningsområdet ska vara ett ämne med koppling till kommunal verksamhet.

Monica Gustafsson har alltid haft ett öga för organisation och möjligheter till förbättringar i verksamheten. 

-    Jag kan se både delarna och helheten och är väldigt intresserad av att jobba med utveckling, säger hon.

Hennes forskning är kopplad till ett projekt kallat ”SÖK-äldre” som syftar till att ”skapa en långsiktig hållbar plattform med fokus på att integrera akademisk utbildning och forskning inom åldrande och hälsa med kommunal verksamhet och samhällsplanering.”

-    Målet är att utveckla evidensbaserade hälsofrämjande och förebyggande insatser för att stödja ett hälsosamt åldrande för äldre som har insatser från kommunal vård och omsorg.

Insatsen fokuserar främst på den legitimerade hälso-och sjukvårdspersonalen inom äldreomsorgen.

Hon berättar att första steget i forskningen kommer att vara en kartläggning av möjligheter och eventuella hinder för hälso- och sjukvårdspersonal att arbeta mer evidensbaserat.

-    Vi frågar oss hur förutsättningarna för införandet av evidensbaserad nära vård och möjligheter för integrering av hälso- och sjukvård och socialtjänst ser ut i den kommunala äldreomsorgen i Helsingborgs stad.

En annan fråga är vilken roll samverkan mellan olika aktörer i äldreomsorgen spelar för implementering av evidensbaserade insatser.

-    Förhoppningen är att höja medvetenheten inom organisationen för hur man kan arbeta evidensbaserat, säger Monica Gustafsson.

Fakta Monica Gustafssons avhandlingsarbete: ”Från kunskap till handling inom svensk äldreomsorg - förutsättningar för samverkan och evidensbaserad praktik i den nära vården”

Syftet är att undersöka förutsättningarna för införandet av evidensbaserad nära vård och utforska nya möjligheter för integreringen av hälso- och sjukvård och socialtjänst i den kommunala äldreomsorgen.