Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sex år lång forskning om och med intressenter - nu lanseras Intressentpoolen

Susanne i kontorslandskapet Forum Medicum.
Professor Susanne Iwarsson och kollegorna vid CASE tar nu nästa steg med att involvera intressenter. Foto: Lill Eriksson

Det sex år långa CASE-koordinerade forskningsprogrammet UserAge, med en rad intressenter och 26 forskare från fyra lärosäten, har nått sitt slut.

Resultaten presenteras i ett 25-tal vetenskapliga originalartiklar, fyra doktorsavhandlingar, en licentiatavhandling, en antologi, en populärvetenskaplig rapport, ett flertal populärvetenskapliga artiklar och reportage samt vetenskapliga konferensbidrag.

– Vi ville öka kunskapen om forskning om åldrande och hälsa där representanter för olika kategorier av intressenter medverkar. Vi har genomfört studier både med och om involvering av intressenter utanför akademin, säger professor Susanne Iwarsson.

Hur kan resultaten bidra till att förbättra allmänhetens hälsa? 

– Kopplingen till allmänhetens hälsa är indirekt, dels att forskningen om åldrande och hälsa kan stärkas, inte minst relevansen av involvering. UserAge bidrar i hög grad med kunskap om hur involveringen av intressenter i forskningen kan förbättras.

Det tar mer tid och pengar än traditionell forskning.

Resultaten visar att det är nödvändigt att definiera och välja olika kategorier av intressenter för involvering i olika slags forskning. Behov, intressen och förutsättningar ser olika ut för olika intressenter. Forskarna har också utvecklat metoder och redskap för involvering. Genom programmet har ord som ”brukare” ersatts av ”intressent” och ”medverkan” ersatts av "involvering”. 

Vem är detta viktigt för? 

– Resultaten är i hög grad viktiga för forskare inom området åldrande och hälsa, i konkret mening. De är också viktiga för äldre personer och andra intressenter som vill engagera sig i forskning av detta slag. Även forskningsfinansiärer är intresserade av resultaten. Vi hoppas att också politiker som engagerar sig forskningspolitiskt kan ta till sig relevanta delar.

Involvering av intressenter i forskning är ett aktuellt område, men med hittills begränsad kunskap om fördelar, nackdelar och risker, när det gäller hur sådan forskning bör genomföras, vad forskare och intressenter bör tänka på, vilka metoder som fungerar för olika typer av projekt.

– Det finns intressanta resultat som baseras på studier som involverat sköra äldre – en grupp som man kanske inte i första hand tänker på som ”medforskare”. Detta är en ögonöppnare för att det finns många äldre som kan bidra och dessutom själva få glädje av sådant engagemang. Vi presenterar handfasta tips och verktyg som kan inspirera och underlätta.

Ett konkret och aktuellt nästa steg är nu att koordinatorn för programmet fått en förfrågan om ett uppdrag från Forte, där de vill ha hjälp med att analysera drygt 800 forskningsansökningar från 2023, med fokus på hur forskarna skrivit att de planerar för samverkansaktiviteter inom sina projekt. 

– Detta kommer att genomföras under innevarande år och en bit in i 2025. Ett annat steg är att planera för hur resultaten från UserAge kan tas tillvara i fortsatt forskning, exempelvis inom profilområdet Proaktivt åldrande vid Lunds universitet. Vi kommer också ta nytta av resultat och erfarenheter i de projekt som redan pågår inom CASE, till exempel Intressentpoolen som vi lanserar i dagarna. 

Steven Schmidt
Steven Schmidt.

En annan forskare i programmet har varit CASE:s koordinator, docent Steven Schmidt.

Vad har överraskat dig mest i UserAge?
Utmaningen att forska om forskning. Det är utmanande att studera om forskning i samarbete med olika intressenter leder till bättre långsiktig nytta för samhället inom ett sexårigt program. Vi kan se många kortsiktiga fördelar, särskilt för de inblandade, men vi kommer att behöva fortsätta att spåra de långsiktiga konsekvenserna av vår forskning med involvering av intressenter och försöka hitta sätt att jämföra den med mer traditionell forskning, säger han.

Han menar att de har hittat tydliga bevis för att det finns individuella fördelar för dem som är inblandade i den här typen av samarbeten, både för forskarna och för intressenterna. 

Vi vet också att dessa metoder bidrar till att sprida kunskapen om viktiga forskningsresultat till det breda samhället. Men vi ser att intressenternas engagemang i forskning inte alltid är lätt. Det tar mer tid och pengar än traditionell forskning, vilket anses vara en barriär för vissa forskare, fortsätter Steven Schmidt.

politiker som engagerar sig forskningspolitiskt kan ta till sig relevanta delar.

Kunskapen från User-Age har lärt honom vilka olika metoder och strategier som maximerar fördelarna med intressentengagemang i framtida projekt. 

Dessutom har resultaten lett till beslutet att omstrukturera CASE:s brukarråd till ett intressentråd, som kommer att omfatta en större mångfald av intressenter.

UserAge har finansierats med medel från Forte och Ribbingska minnesfonden, samt ett flertal samverkansparter som har bidragit med personaltid och engagemang.

 

Vill du lära mer om äldres delaktighet i forskning? Läs nya boken!

bokomslag

I antologin Partcipation: vad, när, hur skriver bland andra professor Susanne Iwarsson om delaktighet och villkoren för äldre. I boken beskrivs hur forskarna resonerar kring olika teorier, hur kommunerna praktiserar delaktighet och om olika aspekter på vår roll som medborgare i ”ett modernt, komplext och pluralistiskt samhälle”.

– Den har fått intressanta och välskrivna recensioner, jag hoppas boken får spridning och används i utbildningssammanhang, i föreningslivet av dem som vill påverka samhällsbyggnad och i kommunala sammanhang, säger Susanne Iwarsson.

Det är ingen populärvetenskaplig bok och allt är kanske inte helt lätt att ta till sig, men alla kan finna något intressant när läses som fristående kapitel.

Här några recensioner av boken:

Äldre i Centrum, 2024-03-11

Socialmedicinsk tidskrift, nr 2/2023

Fontene forskning, 2023-12-18