Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Stig Ålund ordförande i CASE:s brukarråd är ny hedersdoktor vid Medicinska fakulteten

a man. picture

Stig Ålund är socionom och har lång erfarenhet som yrkesverksam inom den kommunala sektorn, bland annat som direktör för Kommunförbundet Skåne. Som pensionär är han mycket aktiv inom föreningslivet och har förtroendeuppdrag för Pensionärernas Riksorganisation (PRO) på såväl lokal som regional nivå.

Stig Ålund har sedan 2013 varit en synnerligen aktiv representant för äldre personer och deras organisationer i den forskning om äldre, åldrande och hälsa som bedrivs inom ramen för Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE) och Institutionen för hälsovetenskaper. Bland annat som ordförande i brukarrådet.

– Stig Ålunds engagemang har varit avgörande för etableringen och det nationella och internationella uppmärk­sammandet av den typ av brukarinvolvering i forskning som kännetecknar den gränsöverskridande forskningen inom CASE, säger Susanne Iwarsson, professor i gerontologi och koordinator för CASE.

Läs mer här