Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Studie från CASE presenterar ny modell för brukarmedverkan

Tre äldre personer vid en busshållsplats. Foto.
Brukarmedverkan är temat för en ny artikel som publiceras i tidskriften Äldre i Centrum Vetenskapligt supplement. Foto: Johan Bävman

Tidskriften Äldre i centrum (ÄiC) har länge varit i framkant med att skriva populärvetenskapligt om äldre och åldrande i Sverige. Nu har tidskriften börjat med ett så kallat vetenskapligt supplement, och bakom en av de första artiklarna finns tre CASE-forskare. Artikeln presenterar en modell för brukarmedverkan.

– Det vetenskapliga supplementet ger en ny möjlighet för forskare att publicera vetenskapligt granskade resultat på svenska, vilket ger ett nationellt genomslag och dessutom innebär att vi kan nå läsare som vanligen inte läser vetenskapliga originalarbeten. Det ligger väl i linje med den målsättning vi har att nå ut brett med resultaten av vår forskning säger Susanne Iwarsson, koordinator för CASE och en av de tre CASE-medarbetare som skrivit premiärartikeln.

Tidskriften Äldre i centrum definierar funktionen för det vetenskapliga supplementet så här: ”Det öppnar möjligheten att på svenska publicera vetenskapliga artiklar inom äldre- och åldrandeområdet, från både akademi och FoU-verksamheter. Vårt mål är att främja långsiktig praktik- och kliniknära kunskapsuppbyggnad, stimulera forskningen inom äldre- och åldrandeområdet samt att synliggöra och höja kvaliteten på FoU-litteraturen”. 

CASE artikel, SAPO – en modell för samverkan mellan forskare och aktörer utanför akademin inom området äldre och åldrande, är skriven inom ramen för det Forte-finansierade forskningsprogrammet UserAge. Håkan Jönson och Sara Hultqvist är medarbetare i CASE, med akademisk hemvist på Socialhögskolan, Lunds universitet.

Vilket är artikelns huvudbudskap?

– Artikeln vi nu publicerat har sin grund i arbetet inom forskningsprogrammet UserAge, där målet är att öka kunskapen om aktiv brukarmedverkan i forskning om åldrande och hälsa. Vi presenterar en modell som kan användas både för planering och uppföljning av samverkan. Med utgångspunkt i dimensionerna syfte, aktör och process kan både forskare och aktörer utanför akademin använda modellen för att föra mer systematiska och kritiskt värderande resonemang om brukarmedverkan, säger Håkan Jönson, artikelns huvudförfattare. 
 

Håkan Jönson är professor i socialt arbete vid Socialhögskolan och knuten till CASE. Länk till Håkan Jönsons profil i Lunds universitets forskningsportal

Sara Hultqvist är forskare vid CASE och postdoktor vid Socialhögskolan. Länk till Sara Hultqvists profil i Lunds universitets forskningsportal

Susanne Iwarsson är professor vid institutionen för hälsovetenskaper och koordinator för forskningscentrumet CASE vid Lunds universitet. Länk till Susanne Iwarssons profil i Lunds universitets forskningsportal