Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Starka känslor för hemmet ger aktivt åldrande

Fyra kvinnor framför en tv-skärm på vägg
Marianne Granbom, Marianne Kylberg, Susanne Iwarsson och Frida Nordeström var några av forskarna som presenterade resultat från forskningsprogrammet RELOC-AGE. Foto: Lill Eriksson

Vilken betydelse har en flytt och val av boende för ett aktivt och hälsosamt åldrande? Det svarade forskarna i forskningsprogrammet RELOC-AGE på i ett webbinarium på onsdagen.

Inbjudna var samarbetspartner och drygt 1 500 deltagare som svarat på frågor i enkätstudier och en interventionstudie, för att ge dem återkoppling om forskningsresultaten.

Ni har visat imponerande engagemang, det var 77 procent svarsfrekvens i ettårsuppföljningen, berättade Marianne Kylberg, projektledare för enkätstudierna.

Under webbinariet hölls en handfull populärvetenskapliga presentationer; Personlig och känslomässig anknytning till hemmet stödjer aktivt åldrande (Marianne Granbom), Viktiga egenskaper i bostaden vid övervägande av flytt (Maya Kylén), Erfarenheter av att flytta och anpassa livet till en annan bostad (Marianne Kylberg), Faktorer som är relaterade till avsikten att flytta (Magnus Zingmark) och Hemmets betydelse för ett aktivt åldrande (Frida Nordeström). Därefter svarade forskarna på deltagarnas frågor.

Citat på en tv-skärm sidan om en kvinna
Några citat från deltagare i Marianne Kylbergs studie. Foto: Lill Eriksson


Vanligast bland deltagarna var flytt från egen fastighet till bostadsrätt. Man flyttar för att få ett mindre kravfyllt liv och efteråt är man oftast nöjd med beslutet. Tid, närhet till anhöriga och ekonomi är några vanliga orsaker till flytt, fortsätter Marianne Kylberg.
 

Uppföljande enkät i juni

De flesta deltagarna var nöjda med sina bostäder - hur vi känner för hemmet hjälper oss att vara aktiva. Det är bra att veta för egen del, men också för beslutsfattare, säger Marianne Granbom, en av forskarna i projektet.

I juni är det dags att skicka ut treårsuppföljningen och förhoppningen är att få in ännu mer värdefull data från dem som besvarat de två första enkäterna. Den enkäten kompletteras med en undersökning om hur man väljer mellan två bostäder utifrån olika egenskaper.

Dagens webbinarium spelades in och kommer att publiceras här under perioden 14-26 maj 2024.

Läs mer om forskningsprogrammet RELOC-AGE.

Är du intresserad av att delta på liknande evenemang eller kanske i kommande studier? Anmäl ditt intresse här