Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Äldre med missbruk bollas runt och skapar frustration – särskilda boenden en lösning

Sleeping place for homeless person.
Gemensamt för gruppen äldre missbrukare på de särskilda boenden som undersöks i studien är att de farit mycket illa under lång tid. Foto: Jon Tyson/Unsplash

CASE-forskare vid Lunds universitet har gjort den första kartläggningen någonsin av boenden för äldre med missbruksproblem.

Gemensamt för dessa är att den som bor där accepteras som aktiv i sitt missbruk och att ingen behandling ges. Ställena fyller en viktig funktion, menar forskarna, men de bör varken idealiseras eller talas om i termer av ”huset som Gud glömde”.

– I många kommuner bollas äldre med missbruk runt bland tillfälliga lösningar och stabila lösningar efterfrågas. Rapporten baseras på en enkät till 290 kommuner samt 90 intervjuer med personer som bor på boendena, personal, handläggare och chefer, säger Tove Harnett, docent i socialt arbete vid Socialhögskolan i Lund, som gjort kartläggningen tillsammans med kollegan professor Håkan Jönson.

Läs hela pressmeddelandet på Lunds universitets webbplats.

Läs forskningsrapporten här.