Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

CASE intressentråd

CASE har ett intressentråd knutet till sig som bidrar med infallsvinklar i pågående forskningsprojekt.

Forskningscentrumet CASE samarbetar med intressenter och kunskapsanvändare i flera forskningsprojekt. CASE har ett intressentråd knutet till verksamheten. Rådet bidrar med idéer, synpunkter och forskningsfrågor till olika projekt.

Intressentrådet består främst av äldre personer och representanter för relevanta organisationer, som pensionärsföreningar samt patient- och anhörigföreningar. Representanter från myndigheter och företag kan också ingå, liksom yrkesverksamma personer inom sektorer som vård och omsorg och samhällsplanering. 

Deltar i olika projekt

Gemensamt för medlemmarna av intressentrådet är att de har ett intresse för forskningens målgrupper och den kunskap som produceras. CASE arbetar för att skapa så stor mångfald som möjligt när intressentrådets medlemmar utses. 

Rådet arbetar framför allt med forskningsprogrammet Userage, men deltar även i andra projekt inom CASE. Vid behov kompletteras rådet med fler personer.

Kontakta CASE eller intressentrådets ordförande om du har förslag på ny forskning som behöver göras eller om du vill veta hur du som intressent och kunskapsanvändare kan samarbeta med våra forskare och intressentrådet. 

 

Porträttbild på ordföranden för CASE brukarråd.

Stig Ålund

Intressentrådets ordförande
072-522 99 04
stig [dot] ake [dot] alund [at] gmail [dot] com