Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nu lanseras Intressentpoolen - för både den intresserade allmänheten och forskare

Många människor går vid ett övergångsställe
Foto: Ryoji Iwata/Unsplash

Nu kan alla som är intresserade av forskning inom åldrande och hälsa lättare engagera och informera sig. Vem som helst kan gå med i Intressentpoolen.

– Det här är ett sätt att få med ännu fler, så att det som händer i forskarvärlden är på allas läppar. Vi vill utveckla metoderna för att mobilisera deltagare från civilsamhället, nu systematiserar vi och går fram på bredare front, säger Stig Ålund, ordförande i Intressentrådet som representerar allmänhetens röster i forskningsnätverket CASE.

Den som registrerar sig i Intressentpoolen väljer själv i vilken grad hen vill engagera sig. En del kanske är intresserade av att delta i aktiviteter och forskningsstudier, för andra räcker det att ta del av de senaste nyheterna och få inbjudningar till populärvetenskapliga evenemang.

Utmaning att nå alla 

– Det handlar mycket om relationer, att bygga ett förtroende. Vi har haft svårt att nå vissa grupper. De människorna kan finnas i nätverk hos dem som anmäler sig till Intressentpoolen, så tillsammans kanske vi kan nå dessa grupper, säger Oskar Jonsson, biträdande forskare och ansvarig för Intressentpoolen.

Porträttbild på två män
Biträdande forskare Oskar Jonsson och Intressentrådets ordförande Stig Ålund. Foto: Kennet Rouna, Maria Löfstedt

Genom Intressentpoolen hoppas forskarna nå intressenter i till exempel landsbygdskommuner och göra andra riktade insatser i områden och bland grupper som de inte har nått tidigare.

För Stig Ålund är samhällsengagemanget starkt.

– Jag kan inte förvänta mig att själv få nytta av forskningsresultaten idag, men jag tänker på dem som kommer efter mig – genom framgångsrik forskning kan samhället bli ännu bättre för dem. Genom att engagera mig så får jag också ut mycket själv, när jag till exempel blir inbjuden till olika evenemang.

hoppas att vi kan interagera och göra vår forskning mer engagerande och relevant

Liknande upplägg finns i andra länder.

– Förra månaden deltog jag till exempel i tre forskarinitierade webinarier i USA och Kanada, där olika intressenter reflekterade kring frågor som var viktiga för dem. På samma sätt hoppas jag att vi kan interagera och göra vår forskning mer engagerande och relevant för olika grupper, fortsätter Oskar Jonsson.

CASE har länge involverat intressenter från civilsamhälle, näringsliv och offentlig sektor i olika forskningsprojekt och program (till exempel nyligen avslutade User-Age). Nya Intressentpoolen är en kommunikationskanal för informationsspridning och sådan samverkan.

– Det finns helt klart ett intresse, det ser vi bland annat i i vårt samverkansprojekt med andra fakulteter och organisationer, "Sociala rättigheter och boende för den åldrande befolkningen” och vi vill bibehålla kontakterna med våra parter och forma fler satelitgrupper till kärngruppen i CASE Intressentråd – det behövs fler som Stig att rådfråga och engagera. Vi forskare får frågor hur man kan bidra som privatperson – nu finns ett enkelt sätt att göra det på och gemensamt med oss skapa innehåll. Vi är beroende av att fler ansluter och att sedan forskare är kreativa och använder Intressentpoolen på nya och engagerande sätt, säger Oskar Jonsson.

Redan tusentals intresserade

Forskningsingenjören Nick Christie i forskargruppen Aktivt och hälsosamt åldrande är först ut att använda Intressentpoolen, för att komma i kontakt med personer som ska svara på en ny webbenkät utvecklad, för att mäta hur människor väger positiva mot negativa aspekter när de fattar beslut om till exempel en flytt – en metod som kallas "discrete choice experiment".

När Stig Ålund började samarbetet med CASE fanns bara en liten grupp med intressenter. Den har nu växt till tusentals intresserade.

– Det är Lunds universitet som är avsändaren och vi har haft många möten med experter för att se till att vi följer GDPR och god forskningsed. All data lagras i universitetets system LUSEC, som endast vår forskningsadministratör kommer att hantera och ha tillgång till, säger Oskar Jonsson.

Närmast väntar forskningseventet CASE-dagen den 16 april, som i år arrangeras på Campus Helsingborg. Det handlar om goda levnadsvillkor och är öppet för alla intresserade.

För att få tips om fler kommande evenemang och information om forskningsresultat, pågående och nya forskningsstudier – anmäl dig till Intressentpoolen – helt utan kostnad.

Intressentpoolen finansieras genom anslag från Familjen Kamprads stiftelse.