Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ny forskningsartikel: A hundred days in confinement: Doing, being, becoming, and belonging among older people in Sweden during the COVID-19 pandemic

En kvinna hjälper en annan kvinna med en mobiltelefon
Photo by Georg Arthur Pflueger on Unsplash.

Denna studie handlar om hur äldre människor upplevde och hanterade vardagen under de första 100 dagarna av coronavirus-pandemin. Resultatet visar hur deras aktiviteter anpassades och förändrades, och hur pandemin gav möjligheter till att "bara vara" och uppskatta stunden. Men också att möjligheterna att utvecklas var kraftigt begränsade och känslan av samhörighet försvann, vilket påverkade välbefinnandet.

Deltagarna uttryckte hur de anpassade sina aktiviteter till restriktionerna, men också hur deras agerande påverkade välbefinnandet, personlig utveckling och möjligheter till sociala interaktioner.

Deltagarna, som var äldre personer utan någon specifik diagnos, reflekterade över sina dagliga sysselsättningar under ett experiment när, mer än något annat, de sociala miljöförhållandena förändrades.

Utgångspunkt för fortsatt forskning om att förstå människors individuella behov

Analysen belyser hur görandet, varandet, blivandet och tillhörandet är inbäddat i människors liv. Studien kan fungera som en grund för vidare forskning om att förstå människors individuella behov.

Till artikeln i fulltext