Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

MoRe-Lab

Forum Medicum MoRe-Lab (Movement & Reality lab).

Lunds universitet etablerar en unik forskningsinfrastruktur inom det hälsovetenskapliga området. Denna infrastruktur innebär en viktig resurs även för den kliniska forskningen och det tvärvetenskapliga förhållningssättet.

Simulerade boendemiljöer

”Home lab” ska skapa förutsättningar för att genomföra studier i simulerade – men realistiska – boendemiljöer och ska utrustas med den senaste teknologin för att registrera beteenden och aktiviteter i vardagliga situationer. Forskarna kan med denna infrastruktur exempelvis studera hur boendemiljön bäst anpassas för äldre personer och för personer med fysiska och kognitiva funktionshinder.

”Reality Lab” omfattar i ett första skede ett ”Home Lab” som ska simulera en typisk hemmiljö och ett ”Care Lab” som ska kunna modellera olika vårdsituationer. Viktigt är den dubbla takhöjden med en ”catwalk” som gör det möjligt att objektivt observera och registrera hur människor uppträder och fungerar i den miljö som simuleras.

Flexibla miljöer utifrån behov

”Reality lab” ska utformas för att ge den flexibilitet som gör att miljöerna enkelt kan omvandlas efter forskningsbehoven och forskarnas krav.

Mer info om MoRe-Lab på Forskningsportalen

Collage. Picture

MoRe lab

”Movement Lab” utrustas för att studera t. ex rörelser som gångförmåga och muskelstyrka.

"Reality lab" är en infrastruktur för studier av olika miljöer, t.ex. en hemmiljö, en vårdmiljö eller en kontorsmiljö.

 

Kontakt

steven [dot] schmidt [at] med [dot] lu [dot] se (Steven Schmidt)