Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

MoRe lab

Planerna för ett framtida hälsovetenskapligt lab för Forum Medicum pågår. Det har fått arbetsnamnet Forum Medicum MoRe Lab (Movement & Reality lab). 

Med Forum Medicum MoRe lab kommer Lunds universitet att etablera en unik forskningsinfrastruktur inom det hälsovetenskapliga området. Denna infrastruktur innebär en viktig resurs även för den kliniska forskningen och det tvärvetenskapliga förhållningssättet. Reality lab är en infrastruktur för studier av olika miljöer, t.ex. en hemmiljö, en vårdmiljö eller en kontorsmiljö. ”Movement Lab” utrustas för att studera t. ex rörelser som gångförmåga och muskelstyrka.

”Reality Lab” omfattar i ett första skede ett ”Home Lab” som ska simulera en typisk hemmiljö och ett ”Care Lab” som ska kunna modellera olika vårdsituationer. Viktigt är den dubbla takhöjden med en ”catwalk” som gör det möjligt att objektivt observera och registrera hur människor uppträder och fungerar i den miljö som simuleras. ”Reality lab” ska utformas för att ge den flexibilitet som gör att miljöerna enkelt kan omvandlas efter forskningsbehoven och forskarnas krav. ”Home lab” ska skapa förutsättningar för att genomföra studier i simulerade – men realistiska – boendemiljöer och ska utrustas med den senaste teknologin för att registrera beteenden och aktiviteter i vardagliga situationer. Forskarna kan med denna infrastruktur exempelvis studera hur boendemiljön bäst anpassas för äldre personer och för personer med fysiska och kognitiva funktionshinder.

Mer info