Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

RELOC-AGE

RELOC-AGE: Flytta eller bo kvar – vilken betydelse har bostaden för aktivt och hälsosamt åldrande?

Forskningsprojektet RELOC-AGE kommer att ge en större förståelse för vad som avgör hur människor väljer att bo när de åldras.

Forskningsprojektet RELOC-AGE ska ge ny kunskap om vad bostaden och flyttningar har för betydelse för aktivt och hälsosamt åldrande. Projektet syftar även till att ta fram en webbaserad tjänst som ska ge äldre personer stöd att fatta välinformerade beslut om sitt framtida boende. Tre delstudier ingår i det treåriga projektet som genomförs vid forskningscentrumet CASE.

flytta

Stor registerstudie

En stor registerstudie förväntas ge svar på hur bostadsmiljön och bostadsbyte påverkar människors hälsa. 

Enkät- och intervjustudie

Reloc-age följer även deltagare som rekryteras genom det allmännyttiga bostadsbolaget Karlshamnsbostäder och det medlemsägda bostadsföretaget Riksbyggen över tid. Deltagarna i studien besvarar frågor om sin bostadssituation samt hur de ser på sin hälsa och möjlighet till att åldras aktivt.  

Webbaserad tjänst

Forskarna vidareutvecklar även en webbaserad tjänst för boenderådgivning – "På rätt plats". Prototypen har tagits fram i samarbete med äldre personer och bostadsaktörer med målet att ge stöd åt äldre i att planera för sitt framtida boende. Kunskapen kommer att användas för fortsatt utveckling av tjänsten och tester i två kommuner.

Fakta om RELOC-AGE

Kontaktperson och ansvarig vid Lunds universitet: Susanne Iwarsson, professor och koordinator för CASE

Projektmedlemmar: Susanne Iwarsson, Magnus Zingmark, Marianne Granbom, Giedre Gefenaite, Frida Nordeström, Taina Rantanen, Jonas Björk, Björn Slaug, Steven Schmidt

Projektperiod: 2020-2023

Forskningsämne: Bostäder och hälsa

Finansiärer: Vetenskapsrådet och Forte

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten (dnr: 2020-03457)

Kontakt

Susanne Iwarsson
Professor och koordinator
+46 46 222 19 40
susanne [dot] iwarsson [at] med [dot] lu [dot] se