Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Disputerade forskare

Andersson, Janicke 
Universitetslektor i socialt arbete, Fil dr, Högskolan Halmstad

Carlsson, Gunilla
Universitetslektor, Dr med vet, Docent, Leg arbetsterapeut, Bitr prefekt, Medicinska Fakulteten

Chiatti, Carlos
Bitr. forskare, Fil dr, Medicinska Fakulteten 

Eftring, Håkan
Universitetslektor, Certec, Tekn dr, Civilingenjör, Studierektor Institutionen för designvetenskaper, Lunds Tekniska Högskola

Ekstam, Lisa
Universitetsadjunkt, Dr med vet, Leg arbetsterapeut, Medicinska Fakulteten

Fristedt, Sofi
Bitr forskare, Medicinska Fakulteten

Gefenaite, Giedre
Postdoc i gerontologi med inriktning epidemiologi i åldrande o hälsa, Medicinska Fakulteten

Granbom, Marianne
Bitr forskare, Dr med vet, Leg arbetsterapeut, Medicinska Fakulteten

Haak, Maria  
Universitetslektor, Dr med vet, Docent, Leg arbetsterapeut, Studiekoordinator Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH), Medicinska Fakulteten

Harnett, Tove
Universitetslektor, Fil dr, Samhällsvetenskapliga Fakulteten

Hedvall, Per-Olof
Ämnesföreståndare, Tek dr, Docent, Studiekoordinator CASE forskarskola, Lunds Tekniska Högskola

Iwarsson, Susanne  
Professor, Dr med vet, Doctor Honoris Causa, Leg arbetsterapeut, Koordinator CASE, Koordinator Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH), Bitr prefekt, Medicinska Fakulteten

Jonsson, Oskar  
Bitr forskare, Fil dr i industridesign, Designer, Medicinska Fakulteten

Jönson Håkan
Professor, Fil dr, Studierektor FU, Samhällsvetenskapliga Fakulteten

Kristensson, Jimmie
Universitetslektor, Dr med vet, Docent, Leg sjuksköterska, Journalist, Medicinska Fakulteten

Kylberg, Marianne
Universitetsadjunkt, Dr med vet, Leg arbetsterapeut, Medicinska Fakulteten

Lorenzini, Giana Carli
Postdok, Tekn Dr, Lunds Tekniska Högskola

Löfqvist, Charlotte  
Universitetslektor, Dr med vet, Docent, Leg arbetsterapeut, Ordförande i Nämnden för rehabiliteringsutbildningar, Medicinska Fakulteten

Magnusson, Charlotte
Universitetslektor, Certec, Lunds Tekniska Högskola

Malmgren Fänge, Agneta  
Universitetslektor, Dr med vet, Docent, Leg arbetsterapeut, Medicinska Fakulteten

Mattsson, Titti
Professor i offentlig rätt, Juridiska fakulteten

Månsson Lexell, Eva  
Bitr unversitetslektor, Dr med vet, Docent, Leg arbetsterapeut, Medicinska Fakulteten

Nilsson, Maria H 
Universitetslektor, Dr med vet, Docent, Leg sjukgymnast, Medicinska Fakulteten; enhetschef Minneshälsan mottagningen, VE minnessjukdomar, Skånes universitetssjukhus

Norberg, Per
Universitetslektor, Juridiska fakulteten

Olander, Stefan
Universiteslektor, Docent, Tekn dr, Lunds Tekniska Högskola

Pettersson, Cecilia
Universitetsadjunkt, Dr med vet, Leg arbetsterapeut, Medicinska Fakulteten

Rassmus-Gröhn, Kirsten
Universitetslektor Certec, Docent, Tekn dr, Civilingenjör, Bitr prefekt Institutionen för designvetenskaper, Lunds Tekniska Högskola

Rydeman, Bitte
Universitetslektor, Fil dr, Leg logoped, Lunds Tekniska Högskola

Schmidt, Steven
Vetenskaplig Samordnare, Fil dr, Docent, Medicinska Fakulteten 

Slaug, Björn
Bitr forskare, Dr med vet, Medicinska Fakulteten

Ståhl, Agneta
Seniorprofessor, Tekn dr, Lunds Tekniska Högskola

Sidansvarig:

Disputerade forskare