Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

"Jag har nått ut med forskningen till kommunen"

Kvinnor och män står och fikar vid två bord
LU:s tematiska samverkansinitiativ Sociala rättigheter och boende för den åldrande befolkningen träffades en sista gång. Foto: Lill Eriksson

På torsdagen samlades forskare och parter i ett av Lunds universitets 13 tematiska samverkansinitiativ, Sociala rättigheter och boende för den åldrande befolkningen, för att dra lärdomar och staka ut framtiden.

CASE:s forskare från de fyra medverkande fakulteterna presenterade bland annat nylanserade Intressentpoolen, där vem som helst kan anmäla sitt intresse för att ta del av och bidra till forskning om åldrande och hälsa. Dessutom diskuterades preliminära resultat från intervjuer med parter inom samverkansinitiativet.

Vilken är den viktigaste forskningsfrågan för er nu?

– En intressant fråga är hur boendemiljön kan stimulera och stödja fysiska aktivitet. Genom samverkansinitiativet har vi fått insikten, kunskapen och resultaten från forskningsprojekten och kan nätverka. Då har vi evidens att det blir bra bostäder, säger Rebecca Saaby, arkitekt på Fojab, tacksam över att vara en del av ett nätverk där hon kan ställa frågor.

Kvinna vid fikabord och tre män i bakgrunden
Rebecca Saaby. Foto: Lill Eriksson

Drygt tiotalet parter, som bostadsbolag, pensionärsföreningar och teknikföretag samarbetar med forskarna för att ta fram kunskap som påverkar framtidens bostadspolitik och boende. 

– Att skapa åldersvänliga boendemiljöer är en global samhällsutmaning. Det behövs mer kunskap om inkluderande och långsiktigt hållbara bostäder och närområden som gynnar hälsosamt åldrande oavsett resurser, konstaterar Oskar Jonsson, biträdande forskare och aktivitetskoordinator för samverkansinitiativet. 

Fortsättning i Intressentrådet och online

Deltagarna diskuterade också om vad som bör göras härnäst för att förvalta och gå vidare med de nätverk, kunskaper, kompetenser och annat som uppnåtts, nu när finansieringen av initiativet efter en sexårsperiod upphör. 

– Man skulle kunna tänka sig att parterna införlivas i CASE:s Intressentråd, föreslog rådets ordförande Stig Ålund.

Man i skjorta framför män och kvinnor vid två fikabord
Leif Persson, SPF Seniorerna. Foto: Lill Eriksson

Dialogen kan också fortsätta i digitala kanaler. Pensionärsföreningarna lyfte vikten av att forskarna fortsätter komma ut och föreläsa på deras aktiviteter, men också ute i kommunernas verksamheter. 

– Samverkansinitiativet och CASE har gett mig väldigt mycket, säger Leif Persson, SPF Seniorerna. En nytta har varit att jag har nått ut med forskning till bland annat Kristianstad kommun, där jag haft kontakter sedan min tid som VD på kommunens bostadsbolag AB Kristianstadsbyggen (ABK). De har inte haft den här kunskapen från forskningen. Och de kan faktiskt tjäna pengar på den, forskning är en tillgång. 

Kvinna i vit kavaj
Eva Fallgren, Helsingborgs stad. Foto: Lill Eriksson

Han lyfter att tillgången till trygghetsboenden har urholkats mer och mer i många kommuner, och det vill han motverka.

Eva Fallgren, utvecklingsledare inom vård och omsorg i Helsingborgs stad, tycker att samverkansinitiativet har varit bra för att hålla sig ajour med vad som är på gång inom forskningen. 

– Vi har fått upp ögonen för samverkan – det är jätteviktigt. Viktigast nu är att möta de äldres behov, hur de vill bo, men alla dem tycker inte likadant, säger hon.
 

Boka en forskarföreläsning!

Läs mer om samverkansinitiativet Sociala rättigheter och boende för den åldrande befolkningen

 
FAKTA Lunds universitets tematiska samverkansinitiativ 

utgör mötesplatser för kunskap och utveckling inom preciserade problemområden. Gemensamt för de olika initiativen är att de är ämnesöverskridande, inkluderar flera fakulteter, samt även externa samarbetsparter i Sverige och världen. 

En av Lunds universitets uppgifter är att bidra till lösningar av centrala samhällsutmaningar. För att lyckas med det krävs breda tvärvetenskapliga samarbeten inom akademin i samverkan med verksamheter utanför universitetet.