Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

AI och rörelse i fokus i profilområdets satsning

Fyra personer flankerar en person på datorskärm
Eva Ageberg, Oskar Jonsson, Mikael Johansson, Andrea Dell’isola och Rebecca Saaby Mehlum. Foto: Lill Eriksson

Två CASE-forskare, Wenqian Xu och Oskar Jonsson, har fått varsitt "seed money grant" i profilområdet Proaktivt åldrandes första interna utlysning.

Biträdande forskare Oskar Jonsson leder det ena projektet, som beviljats 250 000 kronor i utlysningen: ”Inclusive Living Environments to Attract the Joy of Movement and Promote Physical Activity for Proactive Ageing: Theory and Method Development and Full-scale Practical Application”.

– Vanligtvis ses det mesta som har med åldrande att göra som ett ansvar för hälso- och sjukvård eller socialtjänst, och inte som en fråga för stadsplanering eller bostadsutveckling. Bostäder och bostadsområden bör vara hälsofrämjande och inkluderande för alla åldrar, storlekar och förmågor. Beslutsfattare och bostadssektorn måste intressera sig mer för dagens och framtidens demografiska skiften, folkhälsokrav och tänka och agera kreativt och långsiktigt, säger han.

Vill motivera till rörelse

Medsökanden är professor Eva Ageberg, professor Mikael Johansson och docent Andrea Dell'isola. Projektet startade häromveckan och ska utforska konkreta sätt att främja hälsa och välbefinnande genom gestaltade boendemiljöer, där äldre personer i Sverige idag lever ett mycket stillasittande liv, i allmänhet mer än nio timmar om dagen.

– Vi vill undersöka hur samspel mellan fysiska egenskaper i boendemiljöer och individer kan främja hälsa, rörelseglädje, förebygga fall, funktionsnedsättningar och sjukdomar, säger Oskar Jonsson.

Tanken är att sedan ge rekommendationer för hur rörelse och fysisk aktivitet kan motiveras och stimuleras på bästa sätt genom gestaltning, med fokus på personer med stillasittande beteende, som känner oro och otrygghet när det gäller rörelse.

AI inom proaktivt åldrande

Wenqian Xus forskningsprojekt får 100 000 kronor och drog igång förra veckan under titeln: ”Leveraging generative artificial intelligence to transform “disease systems” into health systems: a person-centered approach to support proactive ageing”.

– Jag är glad över att ha fått bidrag för att utforska generativ artificiell intelligens, GenAI, i hälsofrämjande syfte, säger han.

En man sitter vid en dator
Wenqian Xu. Foto: Oskar Jonsson

Plattformar som ThinkAI och AI Lund kommer användas för uppsökande verksamhet, men AI används inte i projektet. Istället handlar det om att undersöka varför AI ses som en lovande lösning för äldres hälsa och även vilka problem som AI kan innebära.

Medsökanden är Arlind Reuter, Susanne Frennert och Helena Sandberg och projektet involverar förutom medicinska fakulteten, även Socialhögskolan och LTH. Det innebär också ett internationellt partnerskap med National University of Singapore and SingHealth, den största gruppen med folkhälsoinstitutioner i Singapore.

– Projektet innebär nya tvärvetenskapliga samarbeten mellan specialister inom design, media, gerontologi, folkhälsa och AI-etik, fortsätter Wenqian Xu.