Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

De hjälper till att göra Kanada fritt från barriärer

Kvinna i rullstol på cykelväg
Foto: Rasmus Gerdin/Unsplash

Nu börjar kanadensiska forskningsprojektet ta form, där CASE-forskarna Oskar Jonsson och Björn Slaug ska utforska hem- och närmiljöer som inte inkluderar personer med funktionsnedsättningar.

Hem- och närmiljöer som tillgodoser behov hos personer med olika funktionella begränsningar, gör det möjligt för fler att leva ett mer självständigt liv en längre tid med mindre hjälp från andra. 

För personer i arbetsför ålder kan närhet till jobb och lämpliga resvägar hjälpa dem att få arbete och inkomst. Det kan också bidra till att minska samhällskostnader och göra det möjligt att tillhandahålla hälso- och sjukvård på andra sätt, än i vård- och omsorgsboende och sjukhus, vilket är betydligt dyrare, säger Oskar Jonsson.

Man with glasses
Oskar Jonsson. Foto: Lill Eriksson

Tanken är att "The Accessible Canada Act" från 2019 ska göra Kanada "barriärfritt" senast 2040. 
Det är av största vikt att generera kunskap som kan stödja detta arbete på konkreta sätt.

Porträttbild på Björn Slaug i vit skjorta.
Björn Slaug. Foto: Kennet Ruona

Oskar Jonsson är medsökande och CASE-kollegan Björn Slaug är med som samarbetspartner. 

Vad ska ni göra? 

En workshop om bedömningsinstrument med alla projektparter är inplanerad den 26-27 september i Halifax, Kanada. Jag kommer vara där som gästforskare då och kommer även senare under hösten besöka forskarna i Vancouver. De kanadensiska forskarna är intresserade av instrumentet Housing Enabler. De vill översätta instrumentet till en kanadensisk kontext och använda det för att göra bedömningar och analyser av relationer mellan fysiska hinder i bostadsmiljöer och funktionella förmågor, hos personer eller grupper av personer med funktionella förmågor, fortsätter Oskar Jonsson. 

Jag ser bland annat fram emot samverkan och ömsesidigt utbyte med en av parterna, den nationella funktionsrättsorganisationen Rick Hansen Foundation, som har skapat ett system för tillgänglighetscertifiering, eftersom vi inom projektet Välkommen in! samverkar med den svenska motsvarigheten, Tillgänglighetsdatabasen. 

Presenterar sina idéer i Lund

Dessutom hoppas CASE-forskarna på synergieffekter med projektet SUN-AGE: Stödjande grannskaps- och boendemiljöer för åldrande befolkningar. Det två projekten, NeighbourAble, där Mikiko Terashima är projektledare, och SUN-AGE där Björn Slaug är projektledare, löper parallellt under tre år. 

Terashima kommer till Lund den 10 juni för att tillsammans med Oskar Jonsson hålla en av CASE:s ”scientific sessions”, på temat samhällsplanering och design för jämlikhet, inkludering och hälsa

Vem är detta forskningsprojektet viktigt för?

Alla om man ser det som universell utformning. De personer som idag, under vissa omständigheter eller någon gång i framtiden, kommer att uppleva funktionella begränsningar och deras anhöriga, samt myndigheter, beslutsfattare och intresseorganisationer inom politik, design, planering, hälso- och sjukvård, social service och opinionsbildning.

Forskningsprojektet är finansierat av Social Sciences and Humanities Research Council of Canada (SSHRC) och Oskar Jonsson har fått gästforskarbidrag på en halv miljon kronor från Forte.