Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Första studien från MoRe-Lab

Fönster och öppen dörr in till testlägenheten.
Testlägenhet i MoRe-Lab. Foto: Lill Eriksson

Några frågor till Kiran Maini Gerhardsson, som tillsammans med Steven Schmidt och Susanne Iwarsson författat den vetenskapliga artikeln om första studien som genomfördes i MoRe-Labs testlägenhet vid Lunds universitet.

Hur kan era resultat bidra till att förbättra allmänhetens hälsa?

– I forskningsstudien undersöktes förutsättningarna för att äldre personer, 70 år och uppåt, ska kunna gå en Internetbaserad kurs, som kommunen i framtiden kan erbjuda äldre inom seniorverksamheten. Kursen ”Ljus, aktivitet och sömn i min vardag” är tänkt att stödja äldre att ändra rutiner, fysisk aktivitet utomhus och sömn. Och göra förändringar i hemmet som rör ljus och mörker. Kursen utvecklades stegvis genom utvärderingar. Det är nämligen helt avgörande att en Internetbaserad kurs är användarvänlig och att innehållet känns relevant för kursdeltagarna. Äldre personer har kanske ingen erfarenhet av att gå en digital kurs och att använda en digital lärplattform. Svårbegripliga instruktioner och svåranvända funktioner hindrar lärande och skapar datorfrustration. Vi vill att lärandet ska vara lustfyllt och engagerande. Tack vare denna första studie vet vi att förutsättningarna finns.
 

Porträtt på Maini
Kiran Maini Gerhardsson. Foto: Charlotte Carlberg Bärg


Vem är detta viktigt för?

– En kurs som stödjer hälsosamma rutiner och egna anpassningar av hemmiljön är viktig för äldre, som ofta rör sig för lite och har sömnproblem. Ljuset är ofta inte anpassat för personen. Kursen är även viktig för kommunernas seniorverksamhet, som vill förebygga ohälsa. Om den kan leda till mindre stillasittande och minskad användning av sömnläkemedel är det bra för både den enskilde och samhället.

Vad kom ni mer fram till?

– Undersökningsmetoden för att utvärdera kursmaterialets användarvänlighet skulle kunna utnyttjas i större utsträckning. Vi observerade med videokameror och intervjuade forskningsdeltagare som gick igenom kursmaterialet på egen dator i en uppbyggd testlägenhet i MoRe-Lab. Våra observationer och deltagarnas återkoppling gjorde att vi kunde förbättra instruktionerna till de praktiska övningarna.

Vad blir nästa steg?

– Nu behöver kursen testas i verkliga hem av ”riktiga” kursdeltagare för att vi ska veta om kursen kan genomföras inom kommunernas ordinarie seniorverksamhet. Vi behöver dessutom ta reda på om kursen ger de förväntade direkta hälsoeffekterna, alltså ökad fysisk aktivitet utomhus och bättre sömn. Och om kursen leder till egna anpassningar av hemmet, som rör ljusmiljön. Forskningsstudien kommer att genomföras under 2024–2026 i fyra svenska kommuner.

Primär bidragsgivare för kurstestet var Lunds universitet och studien gjordes inom ramen för ett postdokprojekt inom experimentell hälsovetenskap.


Läs den vetenskapliga artikeln “Light, activity, and sleep: Design and usability
evaluations of a web-based course supporting
changes to routines and the home”