Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

CASE-forskare i ny bok: Residential Fire Safety An Interdisciplinary Approach

porträtt av en kvinna.foto
Gunilla Carlsson.

Gunilla Carlsson, Enrico Ronchi, Erik Smedberg och Björn Slaug, alla i CASE, medverkar med kapitlet "The Evacuation of People with Functional Limitations". Gunilla Carlsson medverkar också i kapitlet ” Targeted Interventions Towards Risk Groups” tillsammans med forskarna Johanna Gustavsson och Margret McNamee.

Kapitlet om evakuering för personer med funktionsnedsättningar fokuserar på möjligheten för personer att själva kunna utrymma vid bränder i bostadshus, framför allt utifrån begreppen tillgänglighet och frångänglighet. Detta för att belysa kopplingarna mellan människors funktionsnedsättningar, aktiviteter och evakuering vid brand.

I en av studierna, som ligger till grund för kapitlet, kombinerar forskarna en klassifikation som används inom hälsovetenskaper, nämligen den internationella klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) som Världshälsoorganisationen står bakom, med en tidslinje som används inom brandteknik för att analysera och beskriva utrymning.

Kvantitativa och kvalitativa data om hur personer med funktionsnedsättningar kan ta sig ut vid brand diskuteras också.

Som arbetsterapeut och forskare kring äldres delaktighet i samhället, framhåller Gunilla Carlsson vikten av interdisciplinär forskning.

- Vi kan stödja personer som drabbats av skada eller sjukdom under livet eller redan vid födseln till ett liv som personerna önskar leva, men bara till en viss gräns. Med kvarstående funktionsnedsättningar behöver samhället möta medborgarnas behov och ett sådant exempel är att personer med olika former av funktionsnedsättningar ska kunna ta sig ut ur en byggnad vid brand. Många arbetsterapeuter arbetar i patienters hem och det förebyggande arbetet är viktigt, men just risken för brand synliggörs sällan, säger hon.

 

 

framsida på en bok.foto

”Residential Fire Safety An Interdisciplinary Approach”


”Residential Fire Safety An Interdisciplinary Approach” ger en omfattande översikt över dödsfall och skadade i bostadsbränder samt den senaste kunskapen om evidensbaserade metoder för att minska detta. Boken är en vägledning för yrkesverksamma inom området brandförebyggande arbete och kan användas som lärobok på universitet och brandförsvarsskolor.

Författarna har ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt, där folkhälsometodik kombineras med brandskyddsteknik, medicin och policyvetenskap. Traditionella läroböcker om brandskydd tenderar att beskriva problemet som rent tekniskt, medan det i huvudsak är ett problem relaterat till mänsklig utsatthet. I den här boken hittar läsaren tydliga beskrivningar av olika riskgrupper och effektiva förebyggande åtgärder, både generellt och med avseende på olika riskgrupper.

Mer information och länk till boken