Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

De tar plats i CASE:s nya styrgrupp

Susanne i grönskande park och porträtt Yana mot vit bakgrund
Susanne Frennert och Yana Litins’ka. Foto: Privat & Stefan Bengtsson

Forskningscentrumet CASE leds av en styrgrupp med ledamöter från juridiska, medicinska, samhällsvetenskapliga fakulteterna samt Lunds Tekniska Högskola. Från och med i år har två nya ledamöter valts in, fram till 2026.

Det är Susanne Frennert, docent i människa-dator-interaktion vid Institutionen för Designvetenskaper på Lunds Universitet och Yana Litins'ka, universitetslektor vid Juridiska fakulteten.

– Mina forskningsintressen inkluderar teknik för äldre och sociala robotar, samt arbetsmiljö och välfärdsteknik inom kommunerna. Jag hoppas kunna bidra med både ett designteoretiskt och ett STS-perspektiv (Science and Technology Studies, red anm.), säger Susanne Frennert.

Yana Litins’ka är lektor i offentlig rätt vid juridiska institutionen och har arbetat drygt fem år som jurist efter utbildningen i Ukraina. Hon disputerade inom medicinsk rätt 2018 vid Uppsala universitet och har sedan 2020 arbetat vid Lunds universitet.

Nu deltar jag i ett spännande tvärvetenskapligt forskningsprojekt, PREPARE, där vi adresserar frågor om beredskap inför pandemier och andra hälsokriser. Min forskning kretsar kring statens skyldigheter i relation till hälsa, och äldre personer har varit en av de grupper jag särskilt fokuserat på. 

En kollega rekommenderade henne att bli en del av CASE och nu har hon alltså också tackat ja till att sitta i styrgruppen.

Min starka nyfikenhet gör mig entusiastisk inför denna möjlighet att lära mig mer. Inom CASE hoppas jag på möjligheter till tvärvetenskapligt forsknings- och undervisningssamarbete. Jag ser fram emot att dela med mig av insikter kring ämnen som jag och mina kollegor arbetar med, säger Yana Litins'ka.
 

Ännu en kvinna i styrgruppen

Styrgruppen utses av Medicinska fakultetsstyrelsen efter samråd med dekanerna vid de medverkande fakulteterna. Styrgruppen ska vidareutveckla CASE som ett starkt och uthålligt centrum för forskning om åldrande och stödjande miljöer vid Lunds universitet, i samarbete med det intressentråd som är knutet till CASE. Styrgruppen beslutar om ytterligare forskningsmiljöer och forskare vid Lunds universitet ska anslutas och ansvarar även för centrumets budget.

Hur kommer det märkas i verksamheten att det nu är ytterligare en kvinna i styrgruppen?

– En jämn fördelning mellan män och kvinnor tenderar generellt sett att gynna samarbete och främja olika perspektiv, säger Susanne Frennert.

– Vi har kompetenta och engagerade kollegor, alla experter inom sina områden. Många av oss arbetar nära frågor om diskriminering och stigmatisering. Jag tror att denna samlade kompetens och erfarenhet kommer att göra sig märkbar inom styrgruppen, säger Yana Litins'ka.

I styrgruppen sitter sedan tidigare; 

Steven Schmidt, koordinator, docent vid Medicinska fakulteten

Marianne Granbom, biträdande universitetslektor och docent vid Medicinska fakulteten

Håkan Jönson, professor vid Socialhögskolan, Samhällsvetenskapliga fakulteten

och studentrepresentant Jens Offerman, doktorand vid Medicinska fakulteten.