Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskares råd till ungdomshandbollen – baseras på CASE-metod

Två kvinnor i trapphuset på Forum Medium
Arlind Reuter och Eva Ageberg. Foto: Lill Eriksson

Metoder framtagna av CASE-forskare används vid forskning även utanför nätverket inom åldrande. Nyligen publicerades en artikel inom idrottsvetenskap, där CASE:s postdoktor Arlind Reuter är medförfattare.

Med min bakgrund inom deltagande och designbaserade metoder, bidrog jag till utvecklingen av en deltagande workshopmetodik. På så sätt kunde vi ta fram strategier, som kan förebygga hjärnskakning i ungdomshandbollen, berättar hon.

Denna studie är ett exempel på hur allmänhetens engagemang i forskning kan skapa relevanta resultat och resultera i strategier som kan implementeras i praktiken.

Vem är detta viktigt för?

– Ungdomshandbollsspelare, tränare, domare och Svenska Handbollsförbundet, säger ansvarig forskare Eva Ageberg, professor i fysioterapi vid Lunds universitet.

Hjärnskakning är en allvarlig skada, ganska vanlig inom handboll. Även om det finns strategier för att behandla hjärnskakning, har det saknats förebyggande strategier.

– Resultaten sammanfattades för slutanvändare, praktiska råd som omfattar information, regler och tränings- och spelstrategier. Dessa resultat kommer ungdomshandbollen till del genom Svenska Handbollsförbundet, fortsätter Eva Ageberg.

Varför fungerade just den här metoden så bra den här gången?

– Jag har gjort interventioner med hjälp av kunskap från experter och slutanvändare i tidigare studier, men Arlinds expertis tillförde något nytt. I den här studien var workshopen både mer strukturerad och mer kreativ än vad jag har varit med om tidigare. Med detta tillvägagångssätt arbetade slutanvändare och experter i grupper tillsammans vilket var mycket fruktbart, säger Eva Ageberg.

– Vi arbetade med scenarier, en designteknik som kan användas för att utforska nuvarande verkliga och framtida praxis. Vi implementerade också "brainwriting-metoden" för att främja designtänkande. Då fick deltagarna möjlighet att bygga på varandras idéer på ett kreativt sätt, säger Arlind Reuter.

Studien finansierades av Centrum för Idrottsforskning.

 

Läs publikationen "Youth handball concussion prevention strategies: a workshop-based study with experts and end users"