Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Halvtid Erik Eriksson: "Perceived Housing and Life Transitions: Good Ageing-in Place"

tre människor i en lärosal
Marianne Granbom (granskare), Erik Eriksson och Maya Kylén (bihandledare).

Det övergripande syftet med projektet är att få kunskap om sambandet mellan livsövergångar och boende, och hur detta samband relaterar till ett gott åldrande bland yngre äldre (60-75 år).


Under våra liv upplever vi förändringar som kräver livsanpassningar: t.ex. pension, flytt, förändring i familjestruktur, funktionsnedgång. Lite är dock känt om boende och hälsa i relation till dessa förändringar, särskilt bland yngre äldre.

Resultaten av projektet kommer att bidra till kunskapen kring aspekter av hur människor upplever sin bostad i samband med dessa förändringar, och specifikt undersöka den komplexa dynamiken mellan dessa, boendet och gott åldrande. Sådan kunskap är en förutsättning för en bostadspolitik med syfte att stödja ett gott åldrande.

Sedan maj 2020 är Erik Eriksson anställd som doktorand i projektet HoT-Age inom forskargruppen Aktivt och Hälsosamt Åldrande vid den medicinska fakulteten vid Lunds universitet. 

De studier som ingår i hans avhandling syftar på att få en fördjupad förståelse för det dynamiska samspelet mellan aspekter av det upplevda boendet och livsförändringar, och hur detta samspel påverkar hälsa, välmående, fungerande, samt socialt deltagande genom åldrandet.