Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vilken typ av teknik stödjer ett aktivt och hälsosamt åldrande?

ett klassrum med människor. foto

"Technology adoption for active and healthy ageing, through a generational lens" (halvtidskontroll Jens Offerman).

Teknik spelar och kommer att spela en viktig roll för att främja aktivt och hälsosamt åldrande för nuvarande och framtida generationer. Men väldigt få studier visar på kunskap om användning av olika typer av teknologier och det råder en brist på forskning som tar upp skillnader och likheter inom och över generationer.

Tekniken och dess roll för att främja aktivt och hälsosamt åldrande

Det finns alltså ett behov av forskning om teknik och dess roll för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande. Frågor om vilken typ av teknik som kan stödja aktivt och hälsosamt åldrande och hur olika generationer tar till sig och väljer teknik är fortfarande obesvarade.

Att tillhöra en generation är relaterat till val av teknik

Jens Offermans kommande avhandling kommer att bidra med ny kunskap som förtjänar kan användas vid design av nya teknologier och tjänster för människor i olika generationer. Det generationsperspektiv som fångas upp av honom syns sällan i forskningen och förtjänar uppmärksamhet för framtida forskning. De kommande studierna är viktiga för att förstå hur tillhörighet till en generation är relaterad till val av teknologier. En av dessa studier kommer att fokusera specifikt på smart hemteknik.

Teknik delas av generationer

Studie 1 visar att perspektiv på teknik delades över generationer snarare än bara inom, särskilt i de yngre och medelålders generationerna. Generationsskillnader när det gäller vilken typ av teknik som föredras för att stödja aktivt och hälsosamt åldrande samt orsaker till att använda vissa tekniker har identifierats.

En majoritet av de tillfrågade använde digital teknik mer under pandemin än tidigare

Studie 2 visar att en majoritet av de tillfrågade använde digital teknik oftare i den tidiga fasen av pandemin än före covid-19-utbrottet. Den äldsta generationen (70-79 år) använde digital teknik oftare än före den tidiga fasen av pandemin jämfört med den yngsta (30-39 år).