Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ännu ett miljonanslag – till forskning om fortsatt aktivt liv

En liten växt växer ut en lite hög av kopparmynt. Photo.
Foto: Micheile Henderson/Unsplash

Det blir ytterligare fem miljoner kronor till CASE:s forskning. Projektledare Björn Slaug och de medsökande beviljades nyligen anslag från Forte för välfärdsprojektet SUN-AGE: Stödjande grannskaps- och boendemiljöer för åldrande befolkningar, som inleds efter årsskiftet och pågår till och med 2026.

Vad betyder ett anslag av den här storleken?

– Nu kan vi äntligen sätta igång och genomföra den forskning vi redan länge planerat för, säger Björn Slaug, docent inom Aktivt och hälsosamt åldrande.

Projektet involverar flera medsökande både från Susanne Iwarsson och Steven Schmidts forskargrupper. Flera av dem är medlemmar i profilområdet Proaktivt åldrande, däribland docent Gabriella Scaramuzzino på Socialhögskolan, som fick 2,5 miljoner kronor i samma utlysning från Forte. Medsökande forskare i det här projektet är Giedre Gefenaite, Marianne Granbom, Oskar Jonsson och Steven Schmidt, samt Carlos Chiatti från Italien och Charles Musselwhite från Wales.

I takt med att befolkningen åldras kommer allt fler att leva med funktionella begränsningar och många som ensamstående. Det innebär utmaningar för samhällsplanerare, bostadsutvecklare och beslutsfattare att utveckla hållbara strategier för grannskaps- och boendemiljöer som stödjer äldre fysiskt, socialt och med tillgång till service, hälso- och sjukvård och andra inrättningar.

Kartlägger besparingar inom vården

I forskningsprojektet undersöks den geografiska fördelningen och koncentrationen av hushåll med äldre personer och samhällsservicen, samt tillgängliga kommunikationer och transporter. Vidare ska forskarna titta på vilka hinder, behov och önskemål äldre personer har gällande sin boendemiljö, för att kunna fortsätta vara aktiva och delaktiga i samhället. Dessutom ska konsekvenser av besparingar inom hälso- och sjukvård kartläggas.

Projektet bygger på redan etablerade samarbeten med svenska kommuner och struktureras i sex arbetspaket över tre år. Det tvärvetenskapliga forskningsteamet har expertis inom gerontologi, folkhälsa, epidemiologi, hälsoekonomi och design. Projektet är en förlängning av det tidigare Forte-finansierade projektet Simul-Age och kommer använda data delvis från det, men också från Statistiska Centralbyrån och kommuner.

– Projektet kommer stödja politiska beslutsfattare, stadsplanerare, formgivare och bostadsutvecklare att uppnå FN:s mål om hållbara städer och samhällen, säger Björn Slaug.

Porträttbild på Björn Slaug i vit skjorta.
Björn Slaug. Foto: Kennet Ruona

Vad konkret kommer pengarna gå till?

Det mesta går förstås till forskarnas löner, men även till datauttag, programvaror och olika kommunikationsaktiviteter, säger Björn Slaug.

Andra miljonbidraget i år

Tidigare i oktober blev det klart att även CASE-forskarna Magnus Zingmark, Susanne Iwarsson och Marianne Granbom får miljonanslag från Formas för sitt nyttiggörandeprojekt.

Därmed har CASE hittills i år fått närmare 9,5 miljoner kronor i nya anslag från olika finansiärer. Men i veckan gavs också besked om avslag på sökta anslag från Vetenskapsrådet och den årliga allmänna utlysningen från Formas.

 

Mer om Björn Slaugs forskning: https://www.case.lu.se/en/article/case-scientific-session-mobility-accessibility-and-participation