Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Halvtidskontroll Frida Nordeström "Stay or move? Housing and relocation as prerequisites for active and healthy ageing" 

e grupp människor
Frida Nordeström (i mitten) och granskarna: Magnus Sandberg, docent, Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet och Ingeborg Nilsson, professor in arbetsterapi, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet. 

Resultaten av Frida Nordeströms studier bidrar med ny kunskap om hur boende och flytt påverkar ett aktivt och hälsosamt åldrande. 

Hur äldre människor gör informerade val om sitt boende är en röd tråd i Frida Nordeströms forskning. Mer kunskap om hur boende och flytt påverkar ett aktivt och hälsosamt åldrande kan bidra till utvecklingen av hemsjukvård och socialtjänst i linje med äldres önskemål och behov. 

Detta kopplat till policyutveckling inom olika samhällssektorer, inte minst när det gäller bostadsförsörjning.

Frida Nordeström har bland annat intervjuat personer som använt tjänsten På rätt plats om hur de upplevt den. Det är webbaserad tjänst för boenderådgivning  som har tagits fram i samarbete med äldre personer och bostadsaktörer med målet att ge stöd åt äldre i att planera för sitt framtida boende. Kunskap från studierna i RELOC-AGE kommer att användas för fortsatt utveckling av tjänsten och tester i två kommuner.

Läs mer om forskningsprojektet RELOC-AGE