Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hjälp forskare – mät din bostad!

två kvinnor mäter en tröskel
Med hjälp av en tumstock och en mobilapp besvarar de medverkande frågor om exempelvis dörrbredd och tröskelhöjd. Metoden bygger på över 20 års forskning om tillgänglighet.

Vill du bo hemma så länge det går på äldre dagar? Medverka då i Bostadsförsöket, så att forskare vid Lunds universitet kan få in data till underlag för förbättringar i när det gäller tillgängligheten i bostadsbeståndet. Det kan handla om att bygga bort miljöhinder som trappor, trösklar och smala dörrar, både vid renovering och ombyggnation som när man bygger nya bostäder.

Under september och oktober undersöker skolelever, seniorer och andra intresserade vilka hinder som finns i Sveriges bostäder. Till sin hjälp har de en tumstock och en mobilapp. 

Forskningsprojektet Bostadsförsöket är ett samarbete mellan vetenskapsfestivalen ForskarFredag och forskare vid Lunds universitet. 
–      Sveriges befolkning blir allt äldre och många seniorer vill bo kvar hemma så länge det går. Tyvärr begränsas möjligheten ofta av miljöhinder som trappor, trösklar och smala dörrar, säger Susanne Iwarsson, professor vid forskningscentrumet CASE vid Lunds universitet och vetenskapligt ansvarig för Bostadsförsöket.

Kunskap om miljöhinder

För att samhället ska kunna erbjuda bostäder som är anpassade efter befolkningens behov, behövs kunskap om vilka miljöhinder som finns i svenska lägenheter, radhus och villor. Det är just denna kunskap som ska tas fram i Bostadsförsöket. För att kunna samla in så mycket information som möjligt tar Susanne Iwarsson och hennes forskarkollegor hjälp av Sveriges seniorer och skolelever, och alla andra som vill vara med och forska.
 

Tillgängliga bostäder är något som berör oss alla och jag hoppas att så många som möjligt vill vara med. Ju fler som medverkar, desto bättre underlag får vi, säger Susanne Iwarsson.

Tumstock och mobilapp - det enda som krävs

Med hjälp av en tumstock och en mobilapp besvarar de medverkande frågor om exempelvis dörrbredd och tröskelhöjd. Metoden bygger på över 20 års forskning om tillgänglighet. Resultaten presenteras löpande i en öppen databas som kommer att visa hur tillgängligheten ser ut i olika delar av landet.
 
–    Hittills har nästan 2 000 anmält att de vill medverka i Bostadsförsöket, men det finns plats för många fler. Alla som vill bidra till ökad kunskap om tillgänglighet är välkomna, säger Martin Bergman, utredare på Vetenskap & Allmänhet.

Massexperiment genom medborgarforskning

ForskarFredags massexperiment Bostadsförsöket är ett samarbete mellan forskningscentrumet Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE) vid Lunds universitet, pensionärsorganisationerna SPF Seniorerna i Skåne och PRO Skåne samt den ideella organisationen Vetenskap & Allmänhet som samordnar vetenskapsfestivalen ForskarFredag. Även SPF Seniorerna, PRO och SKPF Pensionärerna nationellt stödjer projektet.
 
Bostadsförsöket är ett exempel på så kallad medborgarforskning och genomförs med stöd av Forte – forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd samt EU-kommissionen under Marie Sklodowska-Curie actions grant agreement nr 101036119.

Fakta Bostadsförsöket

För att människor ska kunna leva bra och aktiva liv behöver de tillgängliga bostäder. I Bostadsförsöket vill forskare ta reda på vilka fysiska miljöhinder som finns i svenska lägenheter, radhus och villor. Projektet bidrar till att uppnå de globala målen för hållbar utveckling, speciellt mål 11: Hållbara städer och samhällen och mål 3: God hälsa och  välbefinnande.
 
Med hjälp av en tumstock och en mobilapp registrerar de medverkande vilka fysiska miljöhinder som finns i bostaden. Alla kan delta i massexperimentet, oavsett ålder. Seniorer och skolelever är särskilt viktiga målgrupper.
 
Bostadsförsöket genomförs under september–oktober 2021 och är en del av den nationella vetenskapsfestivalen ForskarFredag. Mobilappen är tillgänglig för nedladdning från och med den 1 september. 
Mer information, bilder och kontakt med deltagare
Om Bostadsförsöket på ForskarFredags webbplats: www.bostadsförsöket.se

För kontakt med medverkande i Bostadsförsöket, maila Martin Bergman (martin [at] v-a [dot] se
 
 

Bostadsförsöket. Bild

Fakta Bostadsförsöket


För att människor ska kunna leva bra och aktiva liv behöver de tillgängliga bostäder. I Bostadsförsöket vill forskare ta reda på vilka fysiska miljöhinder som finns i svenska lägenheter, radhus och villor. Projektet bidrar till att uppnå de globala målen för hållbar utveckling, speciellt mål 11: Hållbara städer och samhällen och mål 3: God hälsa och  välbefinnande.
 
Med hjälp av en tumstock och en mobilapp registrerar de medverkande vilka fysiska miljöhinder som finns i bostaden. Alla kan delta i massexperimentet, oavsett ålder. Seniorer och skolelever är särskilt viktiga målgrupper.
 
Bostadsförsöket genomförs under september–oktober 2021 och är en del av den nationella vetenskapsfestivalen ForskarFredag.

Mobilappen är tillgänglig för nedladdning från och med den 1 september. 
Mer information, bilder och kontakt med deltagare
Om Bostadsförsöket på ForskarFredags webbplats

För kontakt med medverkande i Bostadsförsöket, maila Martin Bergman (martin [at] v-a [dot] se
 

en man med mobiltelefon

Vill du vara med i Bostadsförsöket?

Titta då på instruktionsfilmen!

Och ladda sen ner appen Bostadsförsöket från antingen Appstore om du har en Iphone eller Google Play om du har en Android.

Med hjälp av tumstock (eller måttband) och denna mobilapp mäter hur tillgänglig din bostad är.
Hur breda är dörröppningarna?
Hur höga är trösklarna?
Är vattenkranarna svåra att öppna?
Dessa och många fler frågor behöver forskarna hjälp med att undersöka.

Alla kan delta i massexperimentet, oavsett ålder. Seniorer, personer som åldras med funktionsnedsättning och skolklasser är viktiga målgrupper för forskningsprojektet.

Bostadsförsöket genomförs under september och oktober 2021.

Presskontakter Bostadsförsöket

Susanne Iwarsson, professor
Koordinator för CASE och vetenskapligt ansvarig för Bostadsförsöket
Telefon: 046 222 19 40
E-post: susanne [dot] iwarsson [at] med [dot] lu [dot] se
 
Martin Bergman, fil.dr
Utredare på Vetenskap & Allmänhet och projektledare för Bostadsförsöket
Telefon: 070 255 38 91
E-post: martin [at] v-a [dot] se