Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Därför participation! Boksläpp av Participation, vad, när, hur?

collage av bilder från ett boksläpp
Boksläpp av boken Participation. Vad, när, hur?

Idéer om människors rätt till delaktighet är högaktuella i dag. Det kan gälla planering i kommunen där man bor, den egna vården eller produkter och tjänster man ska använda. I denna bok används begreppet ”participation” för att beskriva hur människor både kräver att få delta och inbjuds till att vara delaktiga inom allt fler samhällsområden.

Vad står bakom ord som delaktighet, medverkan, samverkan? Detta benades det i under boksläppet. 

Redaktörerna Verner Denvall och Susanne Iwarsson presenterade boken och processen bakom tillkomsten av den. Presentationerna som följde speglade att författarna represen­terar många olika inriktningar: sociologi, socialt arbete, arkitektur, samhällsplanering, design, folkhälsa, gerontologi och arbetsterapi. Alla är engagerade i en tankesmedja vid Lunds universitet knuten till forskningsprogrammet UserAge.

De medverkande forskarna intar ett kritiskt, tvärvetenskapligt och gränsöverskridande grepp på ”participation”. Begreppet används i detta sammanhang som ett paraplybegrepp för mängder av ord som handlar om delaktighet, medverkan, samverkan, etc. I boken kan man fördjupa sig i hur begreppet kan förstås och användas inom forskning, design, hälso- och sjukvård, socialtjänst och samhällsplanering.

Ex på innehåll:

  • Brukarinvolvering i forskning 
  • Participatoriska forskningsansatser
  • Forskningsprogrammet UserAge – en reflexiv praktik
  • Vad är brukarinvolvering och vilka är brukarna? 
  • Delaktighet – att delta i och bidra till samhället
  • Tillgänglighet och användbarhet – begrepp som rör flera nivåer
  • Användbarhet – ett upplevt perspektiv
bokomslag

Föreläsningar utifrån boken "Participation, vad när hur?"

Redaktörerna
verner [dot] denvall [at] soch [dot] lu [dot] se (Verner Denvall)
susanne [dot] iwarsson [at] med [dot] lu [dot] se (Susanne Iwarsson)
och författarna
Elisabeth Dalholm Hornyánszky
Per-Olof Hedvall
Håkan Jönson
Elin Olander
Hans-Edvard Roos
Gunnar Sandin
Björn Slaug
Agneta Ståhl
Per-Olof Östergren

föreläser gärna utifrån innehållet i boken:

Vem ska bestämma i ett samhälle? Kungen, politiker, experter eller kanske folket? Frågor som dessa har sysselsatt filosofer och medborgare sedan urminnes tider. Idéer om människors rätt till delaktighet är högaktuella i dag. Det kan gälla planering i kommunen där man bor, den egna vården eller produkter och tjänster man ska använda. I denna bok används begreppet ”participation” för att beskriva hur människor både kräver att få delta och inbjuds till att vara delaktiga inom allt fler samhällsområden.

Kontakta redaktörerna eller forskningskommunikator maria [dot] lofstedt [at] med [dot] lu [dot] se (Maria Löfstedt) vid intresse.